Klickerföreläsning

2011-05-01 @ 11:00:00
Hundkanalen
Föreläsare: Stina Lundin

Innehåll:
- Vad är klicker?
- När andvänds klicker?
- Vad är Citeria?
- Click for action
- Feed for position

RSS 2.0